Ons aanbod

Onze diensten

Praktijk de Wens is gericht op specialistische laagcomplexe jeugdhulp.
Ouderbegeleiding en individuele begeleiding voor kinderen. Indien nodig behandeling, diagnostisch onderzoek en/of een aangepaste therapie vorm 

small-kid-attentively-drawing-in-notebook-3975653

Aanbod binnen Praktijk de Wens

Hoe kunnen wij jullie helpen

Praktijk de Wens heeft een uitgebreid aanbod aan ambulante jeugdhulpverlening. We komen aan huis of, als u in de buurt woont, kan de begeleiding plaatsvinden in onze praktijk ruimte  te  Zevenbergen.  

In al ons hulpaanbod richten wij ons op het versterken van de draagkracht van ouder en hun kind zodat zij later alleen verder kunnen. We bepalen in overleg met jou als opvoeder welk aanbod het beste aansluit bij de gestelde hulpvraag en jullie doelen. 

Door  onze samenwerking, het hierdoor ontstaande uitgebreide aanbod, kan Praktijk de Wens passende hulp bieden voor vrijwel elke opvoedsituatie.

  

Ouderbegeleiding

We gaan samen met jullie als ouders aan de slag om te kijken wat passende en werkende praktische handvatten zijn, specifiek gericht op jullie kind.

Kindbegeleiding

Tijdens de individuele begeleiding gaan we met jullie zoon of dochter aan de slag rondom de samen vastgestelde hulpvraag en de hieraan gekoppelde doelen.

Gezinsbegeleiding

Samen met alle gezinsleden gaan wij op zoek naar een werkende manier van omgaan met elkaar. Hierbij houden we rekening met alle personen uit het gezinssyteem.

Diagnostisch onderzoek

Als jullie je zorgen maken over het gedrag van jullie kind, geeft een psychologisch onderzoek meer inzicht en zekerheid over de mogelijke oorzaak.

Systeem gesprekken

Soms is het nodig om alle mensen in de leefwereld van een kind op een lijn te krijgen. Door samen te werken kunnen wij jullie en (in)direct jullie kind verder helpen

Behandeling

Kinderen en jongeren hebben in hun jonge leven soms al veel meegemaakt. Een behandeling om dit een plekje te kunnen geven kan passend zijn en verder de kunnen.

Waar wij in uitblinken

Specialisaties

Kenmerkend voor ons team, is dat deze multidisciplinair is; ieder teamlid heeft z'n unieke achtergrond, opleiding en expertise.

Hierdoor zijn we gespecialiseerd in:

Opvoedkundig advies
Psycho-educatie
traumaverwerking
Informatieverwerking
Incontinentie
Overgewicht
Hechting
Taalspraak achterstand
Echtscheiding
(Hoog)begaafdheid
Autismespectrumstoornis
girl-in-white-and-red-crew-neck-t-shirt-using-tablet-4145075

Wij zijn dankbaar voor een prettige samenwerking met onderstaande regio's

Vergoeding is mogelijk binnen onderstaande gemeentes