Over ons

Het team van Praktijk de Wens

Praktijk de Wens is eind 2019 ontstaan uit een samenwerking tussen Praktijk voor Opvoedkundig Advies (Wendy Schoenmakers) en verschillende gespecialiseerde hulpverleners (ZZP’ers en kleine zorgaanbieders). Zij hebben via de constructie hoofd- en onderaannemerschap hun krachten gebundeld. Iedereen binnen Praktijk de Wens heeft zijn eigen expertise en vakgebied. Deze expertise wordt ingezet om een uitgebreid hulpaanbod te kunnen bieden aan gezinnen.  Dit team is dynamisch en er zijn altijd nieuwe specialisten welkom als zij voldoen aan we voorwaarden om binnen het team te werken.

Hieronder een omschrijving van de jeugdhulpverleners die werkzaam zijn in samenwerking onder de noemer van Praktijk de Wens:   

Eigenaresse Praktijk de Wens
( t.h.o.n.v. Praktijk de Opvoedkundig Advies)

Wendy Schoenmakers

Ambulant specialistisch gezinshulpverlener  – Pedagoog 

Wendy is getrouwd en moeder van een zoon (5) en dochter (2).  
Na haar afgeronde MBO opleiding en HBO-opleiding Pedagogiek heeft Wendy hierna haar kennis ieder kwartaal uitgebreid met diverse trainingen over onder andere methodieken gericht op opvoedondersteuning, ontwikkelingsstimulering en het omgaan met ontwikkelingsstoornissen. Wendy is in 2012 gestart met Praktijk voor Opvoedkundig Advies en werkt daarnaast sinds 2015 als POA Kind en Jeugd in Huisartsenpraktijk ‘t Park in Zevenbergen.  

Wendy heeft vanaf 2008 ervaring opgebouwd en is vanaf dit moment gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen met een kind of jeugdige met een ontwikkelings- en/of een psychische stoornis aan huis en opvoedkundige vragen hier omheen. Tot 2018 heeft Wendy alle hulpaanvragen binnen Praktijk voor Opvoedkundig Advies zo veel mogelijk zelf opgepakt. Nu ze zelf moeder is, heeft Wendy ervoor gekozen intensiever samen te gaan werken met andere specialisten. Eind 2019 is Praktijk de Wens opgericht. Door het oprichten van Praktijk de Wens kunnen alle gezinnen die zich aanmelden de best mogelijke specialistische hulp krijgen, vanuit Wendy zelf of van één van haar samenwerkingspartners 

Ik heb Praktijk de Wens opgericht zodat we door een sterke samenwerking de gezinnen die aangemeld worden met uiteenlopende wensen en hulpvragen kunnen ondersteunen. We doen dit door hen, binnen onze praktijk, de specialistische hulpverlening te bieden die zij nodig hebben. Doordat we binnen onze praktijk korte lijntjes hebben zorgen we ervoor dat kinderen sneller geholpen kunnen worden zonder wachtlijst en binnen een praktijk” . 

“ Ik kan niet alle kinderen zelf helpen met de hulpvragen die binnen komen bij Praktijk voor Opvoedkundig Advies, gelukkig heb ik collega jeugdhulpverleners die net dat stukje specialismbezitten“ . 

Wendy Schoenmakers zet zich in binnen Praktijk de Wens op het bieden van specialistische ambulante jeugdhulpverlening aan huis en gaat vooral aan de slag met ouders en het gehele netwerk rondom het kind. Wendy is hiernaast hoofdaannemer van de overige onderaannemers ofwel  samenwerkingspartners die werkzaam zijn binnen Praktijk de Wens. 


Neem contact op >

pexels-tatiana-syrikova-3933227 (1)

Samenwerkingspartners

Ieder zijn eigen Specialisme

Binnen Praktijk de Wens zijn diverse samenwerkings-
partners werkzaam.
Een aantal van hen willen zich bij deze graag aan jullie voorstellen. Mocht er binnen onze praktijk geen hulpverlener zijn met specialisme gericht op jullie hulpvraag, dan maken wij gebruik van ons uitgebreide netwerk om toch de juiste hulpverlening te kunnen aanbieden.   


Afspraak maken >

Hechtings- en of trauma gerelateerde problematiek 

Monika Rommers  

Orthopedagoog, Basictrust, EMDR therapeut 

Monika heeft jarenlange ervaring binnen de jeugdzorg, het onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming als pedagogisch medewerker, gezinsbehandelaar en gedragsdeskundige. In 2016 heeft Monika haar kennis en ervaring gebundeld en haar eigen orthopedagogische diagnostiek- en behandelpraktijk geopend.   

“Ik ben ervan overtuigd dat de basis van een optimale ontwikkeling van een kind zich bevindt in de ouder-kindrelatie. De relatie met en het gedrag van opvoeders, is altijd verbonden met de ontwikkeling van het kind. Bij de oplossing van problemen is het dan ook belangrijk om intensief samen te werken met het gezin en met de leerkracht.”   

Binnen Praktijk de Wens zet Monika zich met name in om gezinnen en kinderen met hechtings- en of trauma gerelateerde problemen te helpen.   


Neem contact op

(echt-)scheiding gerelateerd specialist

Floortje van Gastel

Pedagogoog & Mediation

Floortje is in 2004 afgestudeerd als HBO-pedagoog en heeft jarenlange ervaring in het werken met volwassene, kinderen en gezinnen binnen verschillende functies binnen de gehandicaptenzorg en de Raad van Kinderbescherming. Floortje heeft een opleiding tot (familiair) mediator gevolgd. Vanuit haar behoefte om zoveel mogelijk kinderen te helpen een fijne thuissituatie te hebben, is Floortje begin 2020 met haar eigen praktijk Saam gestart.  

“Het is mijn streven dat ieder kind een fijne, vertrouwde thuissituatie heeft, waar hij zich gehoord, gezien en gesteund voelt. In scheidingssituaties kan dit fijne thuisgevoel voor kinderen flink onder druk staan. Voor zowel ouders als kinderen is het dan fijn dat er iemand is die ze hierbij ondersteunt. Het écht horen en zien van een kind door zijn ouders en omgeving en de bescherming van het kind om kind te mogen zijn staat voor mij centraal. Gezamenlijk ouderschap is wat ik ieder kind en gezin wens. De meest ideale situatie is een goede onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders. ”  

Floortje zet zich binnen Praktijk de Wens met name in om gezinnen en kinderen in scheidingssituaties te begeleiden, middels ouderschapsbemiddeling, begeleiding aan één ouder tijdens of na een scheiding, begeleiding van de kinderen al dan niet in de omgang met een ouder en in de rol van kindercoach of vertrouwenspersoon voor kinderen. 


Neem contact op

(hoog)begaafdheid, autismespectrumproblematiek, hechting- en gedragsproblematiek. 

Freek Liekens

Pedagoog & ReAttach therapeut 

Sinds 2009 is Freek werkzaam in het pedagogische werkveld als ambulant begeleider van kinderen/jongeren en hun gezinnen, waarbij sprake is van uiteenlopende complexe problematieken. Na het behalen van zijn HBO-diploma Pedagogiek in 2013, startte hij zijn eigen pedagogische praktijk Liekens in Tilburg. Naast HBO-pedagoog, is Freek ook ReAttach therapeut en is hij bevoegd judoleraar (B) en in het bezit van de 3e dan.   

“Voor mij staan binnen de opvoeding kinderen centraal. Ik zie hen als unieke individuen met een eigen persoonlijkheid, behoeften, gedachten, intenties en gevoelens. Het is de taak van de opvoeders om het kind te helpen om zich binnen zijn mogelijkheden, zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, op weg naar volwassenheid. Soms kan opvoeden best lastig zijn. Samen met het kind, opvoeders en andere belangrijke personen kijk ik mee hoe er zoveel mogelijk factoren positief beïnvloed kunnen worden, zodat eventuele blokkeringen en stagnaties verminderd of opgeheven worden; oftewel samen voorwaarden creëren voor groei. In samenwerking groei realiseren: dat is mijn passie!”  

Binnen Praktijk de Wens zet Freek zich met name in om kinderen, jongeren en gezinnen met complexe vraagstukken te helpen. Hij doet dit met name op het gebied van (hoog)begaafdheid, autismespectrumproblematiek, hechting- en gedragsproblematiek.  


Neem contact op

Specialist incontinentie & overgewicht   

Willijam van Rijsewijk  

Pedagogisch hulpverlener en leefstijlcoach  

Willijamis getrouwd en moeder vantweezonen van 17 en 14 jaar.  
Na haar opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk is Willijam gaan werken als pedagogisch hulpverlener op de polikliniek Kindergeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hier heeft ze jarenlange ervaring opgedaan in het adviseren en begeleiden van ouders en kind, gericht op opvoeding. Hiernaast was Willijam werkzaam in het Kinder Incontinentie Team en een gespecialiseerd team voor kinderen met overgewicht.    

Door haar werk in het ziekenhuis ontstond het idee een eigen bureau te beginnen om ouders in de thuissituatie te kunnen ondersteunen en coachen. In 2018 heeft Willijam BuroLOT opgericht, een praktijk gericht op leefstijlverandering, opvoeding en training. Na het afronden van een HBO register opleiding mag William zich sinds 2019 ook geaccrediteerd leefstijlcoach noemen.   

Willijam zet haar kennis en ervaring binnen Praktijk de Wens in gericht op specialistische hulpvragen op het gebied van incontinentie en overgewicht bij kinderen en jongeren.     


Neem contact op

Onderzoeker en behandel leerproblemen en gedragsproblemen 

Ingrid Voermans  

Orthopedagoog  (generalist i.o.)

Ingrid is in 2005 afgestudeerd als orthopedagoog. Ze heeft zich breed ontwikkeld op het gebied van leerproblemen, gedragsproblemen, onderzoek en behandeling. Momenteel werkt Ingrid samen met Praktijk ABC en het OPPB.   

“Naar mijn idee kun je geen losse onderdelen van kinderen proberen te repareren. Gedrag van kinderen, moeite met leren, onzekerheid, problemen in de thuissituatie. Problemen hangen vaak met elkaar samen en hebben de neiging elkaar te versterken. Daarom werk ik graag vanuit de zaken die wél goed gaan. Om op die manier vertrouwen op te bouwen en kinderen stevig in hun schoenen te laten staan. Stapje voor stapje, totdat ze me niet meer nodig hebben”.   

Ingrid richt zich binnen Praktijk de Wens voornamelijk op onderzoek op sociaal-emotioneel gebied, individuele behandeling van kinderen en ouderbegeleiding.  


Neem contact op

Onderzoeker en behandel gedragsproblemen 

Marijke Ossenblok

Orthopedagoog

Marijke werkt nauw samen als onderzoeker binnen onze locatie in Zevenbergen. Meer informatie zal volgen….


Neem contact op

Wat is jouw specialisme?

Kom jij ons team versterken?

Hbo of WO opleiding?
Skj geregistreerd?
Geldige VOG?

Ervaring binnen de Ambulante jeugdzorg en het begeleiden of behandelen op locatie of aan huis?


Neem contact op >

Wij zijn dankbaar voor een prettige samenwerking met onderstaande regio’s

Vergoeding is mogelijk binnen onderstaande gemeentes

Altena
Breda
Dongen
Gemeente-aalburg
gemeente-geertruidenberg
Gemeente-gilze-rijen
Gemeente-oosterhout
Gemeente-Tilburg
gemeente-waalwijk
Heusden
hilvarenbeek
Logo-gorile
Loon-opzand
Oisterwijk

Vorige
Volgende