Over ons

Praktijk de Wens

Praktijk de Wens is eind 2019 ontstaan uit een samenwerking tussen Praktijk voor Opvoedkundig Advies (Wendy Schoenmakers) en verschillende gespecialiseerde hulpverleners (ZZP’ers en kleine zorgaanbieders). Zij hebben via de constructie hoofd- en onderaannemerschap hun krachten gebundeld. Iedereen binnen Praktijk de Wens heeft zijn eigen expertise en vakgebied. Deze expertise wordt ingezet om een uitgebreid hulpaanbod te kunnen bieden aan gezinnen.  Dit team is dynamisch en er zijn altijd nieuwe specialisten welkom als zij voldoen aan de voorwaarden om binnen het team te werken.

Hieronder een omschrijving van enkele van de  hulpverleners die werkzaam zijn in samenwerking onder de noemer van Praktijk de Wens:   
 
 

Eigenaresse Praktijk de Wens ( t.h.o.n.v. Praktijk de Opvoedkundig Advies)

Wendy Schoenmakers

Ambulant gezinshulpverlener  - Pedagoog 
 
Wendy is getrouwd en moeder van een zoon (8) en dochter (5).  
Na haar afgeronde MBO opleiding gericht op kinderen (2008) en HBO-opleiding Pedagogiek  heeft Wendy hierna haar kennis ieder kwartaal uitgebreid met diverse trainingen, o.a. NiKa, Basic trust video begeleiding en  ACT therapeut.
  
Wendy is in 2012 gestart met Praktijk voor Opvoedkundig Advies en werkt daarnaast sinds 2015 als POA Kind en Jeugd in Huisartsenpraktijk ‘t Park in Zevenbergen. Deze functie gericht op vragen wanneer het opvoeden en opgroeien even niet vanzelf verloopt. Vanaf 2012 tot 2018 heeft Wendy alle hulpaanvragen binnen Praktijk voor Opvoedkundig Advies zo veel mogelijk zelf opgepakt naast haar baan binnen de jeugdhulpverlening gericht op kinderen het ondersteunen van kinderen met stoornissen.

Nu ze zelf moeder is en er meer gezinnen werden aangemeld, heeft Wendy ervoor gekozen intensiever samen te gaan werken met andere specialisten die ieder hun eigen specialisme beheersen

Eind 2019 is Praktijk de Wens opgericht. 

Ik heb Praktijk de Wens opgericht zodat we, door een sterke samenwerking, de gezinnen die aangemeld worden met uiteenlopende wensen en hulpvragen kunnen ondersteunen. We doen dit door hen, binnen onze praktijk, de specialistische hulpverlening te bieden die zij nodig hebben. We hebben korte lijntjes en zorgen ervoor dat kinderen sneller geholpen kunnen worden zonder wachtlijst en binnen een praktijk” . 

Wendy gaat, naast de bedrijfsvoering van Praktijk de Wens, vooral aan de slag met ouders en het gehele netwerk rondom het jonge kind tot ongeveer 5 jaar. Hiernaast heeft zij veel ervaring in het werken met kinderen met psychische en/of taalspraak ontwikkelingsstoornissen.
Wendy heeft veel ervaring met kinderen waarvan het opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat en denkt graag mee wat een passende ondersteuner kan zijn binnen de hulpvragen die er zijn.

 

pexels-tatiana-syrikova-3933227 (1)

Samenwerkingspartners

Ieder zijn eigen Specialisme

Binnen Praktijk de Wens zijn diverse samenwerkings-
partners werkzaam.
Een aantal van hen willen zich bij deze graag aan jullie voorstellen. Mocht er binnen onze praktijk geen hulpverlener zijn met specialisme gericht op jullie hulpvraag, dan maken wij gebruik van ons uitgebreide netwerk om toch de juiste hulpverlening te kunnen aanbieden.  
 

Werkwijze

Wat is jullie wens?

Binnen onze werkwijze sluit Praktijk de Wens altijd aan op de hulpvragen die door de gezinsleden worden gesteld. 

Wij staan naast hen als ouders en zorgen ervoor dat jullie samen als gezin weer positief vooruit kunnen! Vanuit ons is het belangrijk om het netwerk erbij te betrekken zodat het gezin later zonder ons, mogelijk met inzet van eigen netwerk, verder kunnen.

Onze wens is om ieder kwartaal vooruit te komen met de (hulpverlenings-) doelen samen, met netwerk en/of zelfstandig als gezin.

Gedragwetenschapper

Ylona Mijnster

 Pedagogische wetenschappen (richting ontwikkelingsstoornissen),cognitief gedragstherapeut, GZ- Psycholoog, EMDR-therapeut

Ylona Mijnster

GZ-Psycholoog, gedragswetenschapper Praktijk de Wens

GZ-Pyscholoog, orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut (VGCT) en EMDR-therapeut.

Ylona heeft als Orthopedagoog en GZ-Psycholoog gewerkt binnen de Specialistische GGZ en binnen de specialistische zorg van een VG-instelling. Ze heeft daarnaast langdurige ervaring in cognitieve gedragstherapie bij jongeren en volwassenen. Zij heeft een eigen praktijk in Breda, waar zij therapie op maat biedt voor volwassenen en jeugdigen. Daarnaast is zij bestuurder van een kleine zorginstelling voor jeugd en volwassenen.

"Ik vind dat het kind altijd voorop staat! Het is de taak van de professional om aan te sluiten en afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind en deze proberen te stimuleren. Dit kan niet zonder het systeem (ouders/verzorgers/naasten/school). Ik ben er van overtuigd als men krachten bundelt en er gekeken wordt naar ieders krachten en mogelijkheden dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt"

Ylona op dit moment is binnen Praktijk de Wens betrokken als Gedragswetenschapper. Ylona denkt met begeleiders en behandelaren mee en kijkt naar mogelijke oplossingen waar hulpverleningstrajecten lijken te stagneren. Hiernaast is zij binnen het team ondersteunend en mee denkend om de kwaliteit van zorg in een hoog vaandel te houden.

(hoog)begaafdheid, autismespectrumproblematiek, hechting- en gedragsproblematiek. 

Freek Liekens

Pedagoog, Ambulant gezinshulpverlener & ReAttach therapeut 
 

Freek is sinds 2009 werkzaam in het pedagogische werkveld als ambulant begeleider. Freek werkt met kinderen, jongeren en gezinnen waarbij sprake is van uiteenlopende, complexe problematieken. Na het behalen van zijn HBO-diploma Pedagogiek in 2013 startte hij zijn eigen pedagogische praktijk Liekens in Tilburg. Naast HBO-pedagoog, is Freek ook ReAttach therapeut en bevoegd judoleraar B en in het bezit van de 3e dan.   

“Voor mij staan binnen de opvoeding kinderen centraal. Ik zie hen als unieke individuen met een eigen persoonlijkheid, behoeften, gedachten, intenties en gevoelens. Het is de taak van de opvoeders om het kind te helpen om zich binnen zijn mogelijkheden, zo optimaal mogelijk, te laten ontwikkelen. Soms kan opvoeden best lastig zijn. Samen met het kind, opvoeders en andere belangrijke personen kijk ik mee hoe er zoveel mogelijk factoren positief beïnvloed kunnen worden. Op die manier kunnen eventuele blokkeringen en stagnaties verminderd of opgeheven worden. Oftewel we creëren samen voorwaarden voor groei. In samenwerking groei realiseren: dat is mijn passie!”  

Binnen Praktijk de Wens zet Freek zich in om kinderen, jongeren en gezinnen met complexe vraagstukken te helpen. Hij doet dit met name op het gebied van (hoog)begaafdheid, autismespectrumproblematiek, hechting- en gedragsproblematiek.

Bewustzijnscoach & specialist in het omgaan met stress

Raymond Sestig

Raymond was tot 2009 werkzaam als chef-kok en leermeester van jongeren met een beperking. Het was in deze periode dat hij ontdekte dat hij gevoelig was voor signalen, gedachten en gemoedstoestanden van de mensen om hem heen en deze heel duidelijk oppikte. Raymond is zich gaan ontwikkelen op het gebied van het werken met het onderbewustzijn, middels Theta-hersengolven. Door het volgen van verschillende opleidingen, seminars en cursussen kan Raymond zich nu gespecialiseerd bewustzijnscoach noemen.

Raymond helpt ondertussen al ruim 10 jaar volwassen, kinderen en jongvolwassenen met het omgaan met stresssituaties, depressies en burn-out klachten. Ook het versterken van zelfinzicht, verbreden van de zelfontwikkeling en omgaan met hoog gevoeligheid valt binnen Raymond zijn specialisme. Binnen Praktijk de Wens zal Raymond dan ook ingezet worden als er een specifieke vraag is gericht op één van de bovenstaande gebieden.

“Ik ga graag op een luchtige manier te werk. Op die manier kan iedereen zich op zijn gemak bij me voelen en zich open stellen voor een sessie. Ik kijk naar het individu en bedenk daar een passend traject aan vast.” Raymond gelooft in zorg op maat en dat is waar Praktijk de Wens ook voor staat. 

Naast zijn werk als bewustzijnscoach geeft Raymond lezingen, masterclasses bewustzijn, zogenoemde inspiratiesessies en heeft hij een eigen methodiek ontwikkeld welke internationaal gebruikt wordt en is hij inmiddels zelf ook vader geworden.

(vanaf Q2 2024 zal Raymond in dienst gaan binnen een jeugdzorg instelling en helaas de werkzaamheden vanuit Praktijk de Wens niet meer uitvoeren aan huis)

Incontinentie specialist & kinder- en jeugdpsychotherapeut

Monique Nencu

Ontwikkelingspsycholoog, gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsychotherapeut (BIG) en traumadeskundige (EMDR practitioner). Met ruime werkervaring in de gespecialiseerde kinder- en jeugd GGZ, somatiek en Jeugdzorg, ervaring op de zindelijkheidspoli binnen ziekenhuizen, biedt zij persoonlijke en kleinschalige psychologische hulp.

Monique heeft met veel verschillende doelgroepen en (psychische) problemen ervaring en vind het een uitdaging om maatwerk te leveren aan de mensen die bij haar voor hulp/ondersteuning komen. Als integratief psychotherapeut is zij opgeleid om veel verschillende soorten behandelingen te geven.

De problemen waar mensen Monique mee komen kunnen omschreven worden met een DSM-V classificatie, maar des te meer met een, op de persoon toegeschreven, probleemomschrijving en aanpak.

Monique heeft een directe manier van communiceren, waardoor mensen weten wat ze aan haar hebben. Humor is belangrijk, zonder daarmee het probleem te bagatelliseren.

U kunt rekenen op een gedegen wetenschappelijke en klinische achtergrond. Doordat Monique veel specialistische kennis en ervaring heeft, kan ze ook bij mildere problematiek sneller tot de kern kom en mensen op weg helpt. Doordat zij gespecialiseerd is in kind en jeugd, werkt zij ook altijd met de mensen om het kind heen en behandelt zij naast kinderen ook volwassenen.

Slaapproblematiek specialist

Josanne Verhoof

Pedagoog & Slaapconsulent

Josanne is HBO-Pedagoog en gespecialiseerd in gedrag- en slaapontwikkeling bij kinderen voornamelijk t/m 6 jaar. Sinds 2019 helpt binnen haar eigen praktijk, Villa Bimbi, jonge kinderen en hun ouders met slaap- en opvoedingsondersteuning.

“Door te kijken naar de reden achter het gedrag, passen ik samen met het gezin de omgeving aan naar de mogelijkheden, wensen en behoeften. Vanuit ontspanning helpen ik ouders en kind stap voor stap gemakkelijker en meer tevreden te slapen. We zorgen ervoor dat iedereen weer de slaap ontvangt die hij verdient! Elke ouder kent zijn kindje het beste, ik help hen om elke dag een stapje te zetten.”

Binnen Praktijk de Wens zet Josanne zich voornamelijk in op het gebied van slaapproblemen bij jonge kinderen. De ondersteuning wordt zowel aan huis als online aangeboden, afgestemd op de behoeften van het gezin. Josanne is SKJ-geregistreerd.

Specialist ervarend leren

Marco van der Linde

HBO jeugdhulpverlener 

Marco is sinds 2003 werkzaam in de (jeugd)hulpverlening. In 2003 is hij gestart als sociaal pedagogisch werker in de maatschappelijke opvang in Breda. Vanaf 2005 werk hij met pubers waarbij de ontwikkeling wordt verstoord of afgeremd door allerlei oorzaken. Eerst als pedagogisch medewerker op een open behandelgroep en later op een gesloten jeugdzorg groep (Jeugdzorg Plus). Naast het groepswerk heeft hij zich bezig gehouden als drugsconsulent, Rots & Water trainer en als coach voor nieuwe jonge pedagogisch medewerkers. Ook trainingen gericht op omgaan met agressie en conflicten en trainingen om oplossingsgericht te werken heeft hij gevolgd. 

Marco werkt met een actieve interventie voor jongeren met (gedrags)problemen welke is gebaseerd op de methodiek van het Ervarend Leren. Marco zijn sterke punten zijn vraaggericht werken, luisteren en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. 

(echt-)scheiding gerelateerd specialist

Floortje van Gastel

Pedagogoog & Mediation

Floortje is in 2004 afgestudeerd als HBO-pedagoog en heeft jarenlange ervaring in het werken met volwassene, kinderen en gezinnen binnen verschillende functies binnen de gehandicaptenzorg en de Raad van KinderbeschermingFloortje heeft een opleiding tot (familiair) mediator gevolgd. Vanuit haar behoefte om zoveel mogelijk kinderen te helpen een fijne thuissituatie te hebben, is Floortje begin 2020 met haar eigen praktijk Saam gestart.  

Het is mijn streven dat ieder kind een fijne, vertrouwde thuissituatie heeft, waar hij zich gehoord, gezien en gesteund voelt. In scheidingssituaties kan dit fijne thuisgevoel voor kinderen flink onder druk staan. Voor zowel ouders als kinderen is het dan fijn dat er iemand is die ze hierbij ondersteunt. Het écht horen en zien van een kind door zijn ouders en omgeving en de bescherming van het kind om kind te mogen zijn staat voor mij centraal. Gezamenlijk ouderschap is wat ik ieder kind en gezin wens. De meest ideale situatie is een goede onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders. ”  

Floortje zet zich binnen Praktijk de Wens met name in om gezinnen en kinderen in scheidingssituaties te begeleiden, middels ouderschapsbemiddeling, begeleiding aan één ouder tijdens of na een scheiding, begeleiding van de kinderen al dan niet in de omgang met een ouder en in de rol van kindercoach of vertrouwenspersoon voor kinderen. 

Wat is jouw specialisme?

Kom jij ons team versterken?

Heb jij een HBO of WO opleiding?
 Skj geregistreerd? of BIG geregistreerd?
Geldige VOG?

Ervaring binnen de Ambulante jeugdzorg en het begeleiden of behandelen aan huis of op aanvraag van het gezin op locatie? Zet jij net dat stapje verder om kinderen te kunnen helpen?

Wij zijn dankbaar voor een prettige samenwerking met onderstaande regio's

Vergoeding is mogelijk binnen onderstaande gemeentes