Hulpverleningstrajct

Onze werkwijze

Op deze pagina staat globaal weergeven hoe wij te werk gaan. Het is een dynamisch proces en zal regelmatig aangepast worden. Onze insteek is een afbouwend karakter binnen een half jaar, maximaal 1 jaar.

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem contact op! Dan kunnen we meer details bespreken. 

girl-in-red-dress-playing-a-wooden-blocks-3662667
pexels-cottonbro-3661464
watermerk

Stap 1

Aanmeldfase

Het is mogelijk om aan te melden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of dit telefonisch te laten plaatsvinden. In dit gesprek is het mogelijk jullie wensen en hulpvragen toe te lichten en onze manier van werken te bespreken. Wanneer er voor jullie gevoel sprake is van een wederzijdse klik, zullen we een vervolgafspraak voor een intakegesprek inplannen.

Stap 2

intakegesprek

Deze stap kan samen gaan met stap 1. 
Tijdens dit gesprek wordt het intake formulier ingevuld. Jullie doelen en hulpvragen worden concreet gemaakt.

Vervolgens zal er een aanvraag voor vergoedingen naar gemeente gaan en krijgen jullie digitaal een vragenlijst toegezonden en een toestemmingsverklaring gericht op de AVG-Wetgeving.

Stap 3

kennismakingsgesprek

Hierin zal de begeleider en/of behandelaar aanwezig zijn die jullie zal gaan ondersteunen. Een wederzijdse klik vinden wij een belangrijke basis voor een hulpverleningstraject.

Jullie doelen en hulpvragen worden in dit gesprek concreet gemaakt.
Hiernaast worden de toestemmingsverklaringen ondertekend, een opzet gemaakt worden voor een hulpverleningsplan en zal het mogelijke vervolg traject besproken worden.

young-girl-wearing-a-brown-long-sleeve-dress-3662703
girl-in-white-and-brown-stripe-hoodie-raising-her-hands-with-3662709
watermerk

Stap 4

Oriëntatiefase

In deze fase wordt een start gemaakt met het hulpverleningsplan; hulpvraag en doelen concreter gemaakt met subdoelen o.a. na een eerste observatie en/of gesprek.
Ook zal er een beeld van het netwerk ofwel systeem rondom het kind gemaakt worden en mogelijke helpende en belemmerende factoren in beeld gebracht.
Methodieken en middelen worden besproken welke ingezet kunnen worden gedurende het hulpverleningstraject passend bij de wensen en behoeften vanuit het gezin. Hiernaast wordt de basis gelegd voor de pedagogische band met de hulpverlener.

Stap 5

Hoofdfase

"Wat is jullie wens voor dit gesprek?"
In deze fase werken we samen aan de doelen en willen we de hulpvraag samen met de gezinsleden oplossen.

Ieder kwartaal worden de doelen en de kwaliteit van hulpverleners geëvalueerd. We passen indien gewenst de werkwijze aan. Dit om aan te blijven sluiten bij de wensen en behoeften vanuit het gezin.

Indien mogelijk zal o.a. het eigen netwerk worden ingezet om de doelen te bereiken en/of mogelijkheden voor ontlasting van gezinsleden in kaart te brengen. 

photo-of-a-child-playing-3662712

Stap 6

Afsluitende fase

Er zal afgesloten worden wanneer vanuit de gezinsleden is aangegeven dat de doelen voldoende bereikt zijn en dat er voldoende gewerkt is aan de hulpvraag. Het hulpverlenings- traject zal  in overeenstemming afgesloten worden.

We plannen een afsluiting met betrokkenen en er zal een eindverslag gemaakt worden. Dit zodat de doorverwijzer en eventuele overige hulpverleners op de hoogte gesteld kunnen worden van het verloop. Dit alleen met toestemming van de betrokken gezagsdragers en kind.

watermerk

Wij zijn dankbaar voor een prettige samenwerking met onderstaande regio's

Vergoeding is mogelijk binnen onderstaande gemeentes