Hulpverleningstrajct

Onze werkwijze

Op deze pagina staat globaal weergeven hoe wij te werk gaan.
Het is een dynamisch proces en zal regelmatig aangepast worden.

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem contact op! Dan kunnen we meer details bespreken. 

girl-in-red-dress-playing-a-wooden-blocks-3662667
pexels-cottonbro-3661464
watermerk

Stap 1

Aanmeldfase

Het is mogelijk om aan te melden voor een vrijblijvend kennismakings- gesprek. In dit gesprek is het mogelijk jullie wensen en hulpvragen toe te lichten en onze manier van werken te bespreken. Wanneer er voor jullie gevoel sprake is van een wederzijdse klik, zullen we een vervolgafspraak voor een intake- gesprek inplannen.

Stap 2

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek wordt het intake formulier ingevuld. Jullie doelen en hulpvragen worden concreet gemaakt.
Indien mogelijk zal bij dit gesprek de begeleider en/of behandelaar die gekoppeld zal worden aan jullie aanwezig zijn.

Vervolgens zal er een aanvraag voor vergoedingen naar gemeente gaan en krijgen jullie digitaal een vragenlijst toegezonden. 

young-girl-wearing-a-brown-long-sleeve-dress-3662703
girl-in-white-and-brown-stripe-hoodie-raising-her-hands-with-3662709
watermerk

Stap 3

Oriëntatiefase

Er wordt een start gemaakt met het gezinsplan, hierbij worden hulpvraag en doelen concreter gemaakt o.a. na een eerste observatie en/of gesprek. Methodieken en middelen worden besproken welke ingezet kunnen worden gedurende het hulpverleningstraject passend bij jullie wensen en behoeften.

Stap 4

Hoofdfase

"wat is jullie wens voor dit gesprek?"
In deze fase werken we samen aan de doelen en willen we de hulpvraag samen met de gezinsleden oplossen.

Ieder kwartaal worden de doelen en de kwaliteit van hulpverleners geëvalueerd. We passen indien gewenst de werkwijze aan. Dit om aan te blijven sluiten bij de wensen en behoeften vanuit het gezin.

Indien mogelijk zal o.a. het eigen netwerk worden ingezet om de doelen te bereiken. 

photo-of-a-child-playing-3662712

Stap 5

Afsluitende fase

Er zal afgesloten worden wanneer vanuit de gezinsleden is aangegeven dat de doelen voldoende bereikt zijn en dat er voldoende gewerkt is aan de hulpvraag. Het hulpverlenings- traject zal  in overeenstemming afgesloten worden.

We plannen een afsluiting met betrokkenen en er zal een eindverslag gemaakt worden. Dit zodat de doorverwijzer en eventuele overige hulpverleners op de hoogte gesteld kunnen worden van het verloop. Dit alleen met toestemming van de betrokken gezagsdragers en kind.

watermerk

Wij zijn dankbaar voor een prettige samenwerking met onderstaande regio's

Vergoeding is mogelijk binnen onderstaande gemeentes