Kwaliteit

Praktijk de Wens

Praktijk de Wens is eind 2019 ontstaan uit een samenwerking tussen Praktijk voor Opvoedkundig Advies (Wendy Schoenmakers) en verschillende gespecialiseerde hulpverleners (ZZP’ers en kleine zorgaanbieders). Zij hebben via de constructie hoofd- en onderaannemerschap hun krachten gebundeld. Iedereen binnen Praktijk de Wens heeft zijn eigen expertise en vakgebied. Deze expertise wordt ingezet om een uitgebreid hulpaanbod te kunnen bieden aan gezinnen.  Dit team is dynamisch en er zijn altijd nieuwe specialisten welkom als zij voldoen aan we voorwaarden om binnen het team te werken.

Vanaf 2021 zijn wij bezig met het behalen van het kwaliteitkeurmerk HKZ NEN kleine organisaties. Vanaf dit moment werken wij via deze kwaliteitseisen en hebben we vanaf 2022 een clientregistratiesysteem om de kwaliteitseisen en AVG regels nog meer en beter te kunnen waarborgen.   
 
 

Leiderschap en Gouvernance

Missie en Visie

 

1. Missie en visie

1.1 Missie

Middels een persoonlijke aanpak zetten we zoveel mogelijk opvoeders en/of hun kinderen in hun eigen kracht. Dit binnen hun systeem met behulp van passende, gespecialiseerde en kwalitatief goede ondersteuning. Zodat zij na het hulpverleningstraject zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk verder kunnen met hun eigen ontwikkeling, binnen hun leefomgeving, in de maatschappij.

1.2 Kernwaarden

De kernwaarden van Praktijk de Wens zijn een persoonlijke aanpak gericht op:

- Clientgericht
- Kwaliteits- en resultaatgericht
- Veilig en betrokkenheid

Clientgericht
Binnen Praktijk de Wens bieden we passende en professionele ondersteuning, afgestemd op de hulpvragen, behoeften en wensen van de client. Gericht op het versterken van de krachten van de client om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen na het hulpverleningstraject vanuit Praktijk de Wens.

Kwaliteits- en resultaatgericht

Om zo passend en professioneel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden, werken wij intensief samen met professionals, die deskundig zijn op verschillende gebieden. Praktijk de Wens beschikt hierdoor over een breed zorgaanbod, waarbinnen krachten worden gebundeld. Daarnaast werkt Praktijk de Wens met minimaal HBO-geschoolde professionals, die tevens SKJ geregistreerd zijn en beschikken over een VOG. Op deze manier wordt de kwaliteit van ondersteuning gewaarborgd. Binnen de ondersteuning wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed “een gezin, een plan”. Hierbinnen wordt in overleg met betrokkenen doelen en resultaten opgesteld en daarna uitgevoerd.

Veilig en betrokken

Praktijk de Wens heeft veiligheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Pedagogische ondersteuning kan in onze ogen alleen helpend zijn, als er sprake is van een veilige, wederkerige, betrokken open en gelijkwaardige hulpverleningsrelatie tussen opvoeders, kinderen en professionals. Binnen deze hulpverleningsrelatie streven we naar een persoonlijke aanpak, waarbinnen we streven naar veiligheid, respectvolle omgang, betrokkenheid, vertrouwen en betrouwbaarheid

1.3 Visie 

In deze dynamische maatschappij, waar veranderingen en ontwikkelingen in een snel tempo elkaar opvolgen, streeft Praktijk de Wens ernaar om binnen het domein van de Jeugdzorg, passende en kwalitatief goede ondersteuning te bieden.  Om dit te kunnen realiseren zal Praktijk de Wens haar samenwerkingsverbanden richten op specialistische jeugdhulpverleners.  Praktijk de Wens streeft ernaar wachtlijsten te voorkomen en de specialistische hulpvragen die aangemeld worden direct aan een specialist te koppelen.  Praktijk de Wens sluit hiermee aan bij een steeds groter wordende doelgroep van opvoeders en/of hun kinderen die behoefte hebben aan pedagogische ondersteuning. Het doel is dat de hulpvragers na de ondersteuning vanuit Praktijk de Wens zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk verder kunnen binnen hun eigen ontwikkeling, dichtbij hun leefomgeving in deze maatschappij.

Wat is jouw specialisme?

Kom jij ons team versterken?

Hbo of WO opleiding?
 Skj geregistreerd?
Geldige VOG?

Ervaring binnen de Ambulante jeugdzorg en het begeleiden of behandelen op locatie of aan huis?

 

Wij zijn dankbaar voor een prettige samenwerking met onderstaande regio's

Vergoeding is mogelijk binnen onderstaande gemeentes