Vergoedingen

Onze hulp vergoed?

Praktijk de Wens is in de mogelijkheid jeugdhulpverlening te vergoeden binnen onze werkzame regio's. Dit zal vergoed worden middels Zorg in Natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB) tot 18 jaar.

Samen kunnen we vrijblijvend in het eerste gesprek onderzoeken of ook jullie hulpvraag hiervoor in aanmerking komt.

girl-in-red-dress-playing-a-wooden-blocks-3662667
photo-of-a-child-playing-3662712

ZIN

Zorg in natura

Praktijk de Wens heeft contracten met verschillende gemeenten. Hierdoor kunnen hulpverleningstrajecten vergoed worden middels Zorg in Natura. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing vanuit een huis- of kinderarts of het CJG nodig. 
 

PGB

Persoons-gebonden budget

Heeft jullie kind  naar aanleiding van een onderzoek een diagnose betreffende een psychische stoornis? Het is voor begeleiding ook mogelijk om een PGB aan te vragen. Met een vrijblijvend eerste gesprek kunnen wij jullie verder helpen met het aanvragen van de vorm van vergoeding die het beste bij jullie hulpvraag en persoonlijke situatie past.

girl-smiling-while-holding-silver-ipad-4144453
photo-of-child-watching-through-imac-4145038
watermerk

Preventieve gesprekken

Patiënt bij een Huisartsen Praktijk 't Park?

Vanaf 2015 hebben wij een samenwerking met Praktijk ‘t Park in Zevenbergen. Lichte opvoedkundige hulpvragen worden vergoed voor patiënten. Hiervoor geldt een maximum van vijf gesprekken. Deze gesprekken vallen onder preventieve gesprekken. Deze worden gevoerd vanuit Praktijk voor Opvoedkundig Advies.

Particulier

Ook voor particulieren

Willen jullie als ouders graag lichte opvoedkundig ondersteuning? Voor preventieve gesprekken kunnen jullie ook bij ons terecht! De kosten voor het hulpverleningstraject zijn dan voor eigen rekening. 

Twijfels over de mogelijkheden voor vergoedingen? Neem vrijblijvend contact op om mee te denken over te mogelijkheden die voor jullie van toepassing zijn.

overhead-photo-of-young-girl-in-red-dress-playing-with-3662636

Wij zijn dankbaar voor een prettige samenwerking met onderstaande regio's

Vergoeding is mogelijk binnen onderstaande gemeentes